وب نوشته های من

چقدر دلم برای این که بشینم و ساعت ها به کعبه نگاه کنم و اشک بریزم تنگ شده ...

به طارمه حسودیم می شه ...

توسط: نرگس |سه‌شنبه 30 مرداد 1386 , 12:24|  نظرات: 14