وب نوشته های من

دیروز کیکی رو حموم دادم .

اولین بارش بود که حسابی حمومش می دادم .

دفعه قبل تو حیاط حمومش داده بودم و اجازه نداده بود مثل بچه آدم خیسش کنم ! همش باهام دعوا می کرد .

ولی دیروز تبدیل شد به موش آبکشیده

فقط سرشو خیس نکردم چون ترسیدم تو بینیش آب بره . آخه میگن اگه تو بینیشون آب رفت عفونت می کنه و بعدش هم دیگه کار تمام !!

بعد از حمام هم سشوارش کردم . اصلا از جاش تکون نمی خورد !! دعوا هم نکرد ! تازه لذت هم میبرد !!

بعد حموم هم کلی آروم تر شد !!

دیگه کم تر غار می زنه !! یک راه موثر برای خفه کردن غار های کیکی !!!
توسط: نرگس |جمعه 29 شهریور 1387 , 13:42|  نظرات: 26