وب نوشته های من
پ.ن ۱ : عکس برگشت سر جاش .

پ.ن ۲ : سلام چطورین ؟!

پ.ن ۳ : اینو خودم کشیدم . ابزار نقاشی : آبرنگ - گواش .

پ.ن ۴ : دچار جنون تلخ شدم !!


توسط: نرگس |چهارشنبه 8 آبان 1387 , 11:41|  نظرات: 19