وب نوشته های من

اینجا رو خیلی دوس دارم ... ولی از دستش خسته شدم !!

دیگه از این سانسور های اجباری ...

از وحشتی که نسبت به حرف های مردم باید داشت ...

از حرف و حدیث هایی که هر لحظه انتظار شنیدنشون می ره ...

از این که خیلی وقت ها شده که با خیلی حرف ها اومدم ولی از نوشتنشون پشیمون شدم ...

از این که اینجا با دلم یکی نباشه ...

خسته شدم !!

و این خستگی داره باعث میشه که یه افکار جنون آمیز به سرم بزنه !!!


پ.ن:بعضی وقت ها دلم میخواد بعضی حرف ها رو به بعضی افراد بزنم ولی از عواقبش میترسم ...

پ.ن:یعنی میشه که بشه ؟!

پ.ن:شاید در آینده ای بسیار نزدیک این صفحه چشمانش را به سوی دنیا ببندد !!


توسط: نرگس |سه‌شنبه 14 آبان 1387 , 13:23|  نظرات: 10