وب نوشته های من

وقتی گزارش کار داره و نمیتونه بیاد باید چیکار کنم من ؟!

نمیتونم هم بهش بگم بیا ... آخه بدو بدو بلند میشه میاد :دی بعد اینجوری مزاحم کارش میشم :(

از الان باید بشینم لحظه شماری کنم ... !

خدایا کی 5:30 میرسه ؟!


پ.ن : برای ثبت لحظه ها ! امروز رو یادمون بمونه ...

توسط: نرگس |جمعه 24 آبان 1387 , 14:20|  نظرات: 6