وب نوشته های من

I'm Angry with Me !!! 

 

 

Stay away ! 

  Control yourself ! 

Be in your place ! Not anymore ! 

 

 

پ.ن : از قدیم ندیما گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز ! کند هم جنس با هم جنس پرواز !! 

پ.ن : ۴۴۰۰ میبینیم . دل معتادای سریالش آب

توسط: نرگس |سه‌شنبه 1 دی 1388 , 18:51|  نظرات: 20