وب نوشته های من

دلتنگم ...

دلتنگ من گذشته ام ! دلتنگ آن دخترک خام و کوچک که همه چیز را زیبا میدید !

نمیدانم ایراد از کجاست . از من ؟! از زمانه ؟! از آدم های اطراف من ؟!

نمیدانم ! هیچ نمیدانم ! این روزها درک و فهمیدن همه چیز علامه ی دهر بودن می طلبد !

کاش همچنان خام می ماندم !

خواب در دنیای بیخیالی ...

دنیای شیرین معصومیت و کودکی ...

توسط: نرگس |یکشنبه 7 آذر 1389 , 20:05|  نظرات: 7