وب نوشته های من

عید فطر همگی مبارک ...

من عید فطر و عید قربان رو خیلی دوست دارم ...

عربا رسم جالبی دارنا ! روز عید فطر مثل روز عید نوروز ما خونه تکونی می کنن و لباس جدید می خرن و می پوشن و به هم عیدی میدن ...

ولی من عید نوروز که نشون ملیت ـ اصالت ـ فرهنگ و نهادمونه رو با هیچی عوض نمی کنم !

توسط: نرگس |شنبه 21 مهر 1386 , 02:26|  نظرات: 26