وب نوشته های من

غمگین ، آرام ، مطیع ...

همچون طاووسی با وقار ...

پس آن شور و نشاط همیشگی ات کو ؟!

احساسات من زیر کدامین قطعه ی سنگ مدفون گشته اند ؟!

با من از عشق بگو ، و نه هیچ چیز دیگر ...

 

 

 

در قید و بند ها گم شده ایم ...

تا کی و تا کجا ؟!

 

 

 

سرد است ! همه جا یخ زده است !

صدای شکسته شدن یخ های قلبم را مدت هاست که نشنیده ام ...

بشکن ، با ضربات گرم عشقت یخ های قلبم را بشکن ...

 

 


پ.ن : فکرای بد به سر کسی نزنه !! بی منظور نوشتم ...

توسط: نرگس |یکشنبه 11 آذر 1386 , 17:18|  نظرات: 20