وب نوشته های من

چی به سرم اومده ؟!

اینجا رو که خوندم بعد از مدت ها یادم اومد که خیلی وقته که حج نامه نمی نویسم ...

خیلی وقته که تمام قول و قرارایی رو که با خدای خودم گذاشته بودم فراموش کردم ...

از همه چیز عقبم ...

خدایا منو ببخش ...

دیگه فقط در صورتی پست می کنم که بخوام حج نامه بنویسم ...

چه زود همه چی رو فراموش کردم ... خدایای من ببخش ...

توسط: نرگس |یکشنبه 25 آذر 1386 , 18:55|  نظرات: 6