وب نوشته های من

سعی میکنم همه چیز رو فراموش کنم ...

تمام خاطرات قشنگ و حتی کبود گذشته رو ...

سعی می کنم دلم رو به زیبایی های گذشته خوش نکنم ...

باید واقعیت رو ـ اون چیزی که در حال حاضر در حال رخ دادنه ـ تمام و کمال ببینم ...

می دونم ... الان خیلی چیزا فرق می کنه ...

الان دیگه هیچی مثل گذشته نیست ... اینو بار ها گفتی ...

سعی می کنم که سعیم رو عملی کنم ...

چطور گذشته و حال می تونه اینقدر متفاوت باشه ؟!

می دونم که جواب می دی : میتونه !

همیشه قبل از این که تو جواب بدی خودم به خودم جواب می دم ... ولی نمی دونم چرا باز هم می پرسم ...

شاید به امید این که این دفعه جوابم با اون چیزی که فکر می کنم فرق کنه ...


پ.ن ۱: سخته ... ولی سعی می کنم ...

پ.ن۲ : تقریبا این دفعه هم مثل همیشه مطمئنم که موفق نمی شم ...

پ.ن۳ : این تنها چیزیه که اعتماد به نفسم رو به زانو در میاره ... 

توسط: نرگس |دوشنبه 24 دی 1386 , 14:13|  نظرات: 18