وب نوشته های من


پ.ن : اولین گل رزم ... الان دارم یه نرگس می کشم . به این امید شروع به کشیدنش می کنم که این روزا تمام بشه ...

پ.ن : این کار از دیوانه شدنم جلوگیری می کنه ... با دیدن رنگ یاد زندگی میفتم ...توسط: نرگس |یکشنبه 17 شهریور 1387 , 18:25|  نظرات: 25