وب نوشته های من

رتبم ۲۰۰۰۰ تا رفت پایین !

ترازم ۶۰۰ تا اومد بالا !!

به به !

تازه شیمی رو هم ۸۷ ٪ زده بودم ... ولی کلی غصه خوردم یه سوال خراب جواب دادم . آخه سوالرو بلد بودم ! الکی خراب زدمش ! وگرنه ۱۰۰ می زدم !

سوالش شکل داشت بعد آخر خود سوال تذکر داده بود که شکل رو از راست به چپ نگاه کنین ! بعد منه خنگ اومده بودم طبق صورت واکنش شکل رو از چپ به راست نگاه کرده بودم

در نتیجه یه سوال مفت و مجانی از دست دادم نمره منفی هم خوردم !

این هم از کنکور دیروزمان !

دعا کنین برام ...

خوب چه خبر ؟!

جمعه چه خبره ؟! باز که درست و حسابی خبر کسی ندادین ! میگم این سایت خانه ی وبلاگ نویسان چیکارست ؟! پس چرا کسی آپش نمیکنه ؟! به درد همین موقع ها می خوره دیگه !! حداقل یکی که از برنامه درست و حسابی خبر داره یه همتی بکنه و برنامه رو با جزییات توضیح بده تو وبلاگش !!(اضافه شده در بعدا : این جمعه منظورم همون 3شنبه 19ام بود ! قاطی کرده بیدم )

اه ! باز این انگشت من ورم کرد ! نمی دونم چه مرگشه ! چند وقتیه که هی نقاط مختلف دستم بیخودی ورم میکنه ! یا بهتر بگم نقاط مختلف بدنم !

فکر کنم منم رو به موتمپ.ن : ۲ - ۳ روزیه که تمرکز اعصابم به شدت به هم ریخته ! دیگه دارم کم میارم !

پ.ن : کیکی همچنان اجازه نمیده که بهش دست بزنم !

توسط: نرگس |شنبه 9 آذر 1387 , 10:54|  نظرات: 10